Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

SPALD-T Skala Perkotaan (> 20.000 jiwa)

SPALD-T Skala Permukiman (50 s.d 20.000 jiwa)

SPALD-T Skala Kawasan Tertentu (kawasan komersial dan kawasan rumah khusus)


Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

SPALD-S Skala Individu (1 unit rumah)

SPALD-S Skala Komunal (2 s.d 10 unit rumah dan/atau MCK)

Sarana Pengangkutan IPLT