Indonesia
SPALD-T Skala Perkotaan

11

IPAL Perkotaan
SPALD-T Skala Permukiman

1.494

IPAL Kawasan Permukiman

46

MCK Kombinasi
SPALD-T Skala Kawasan Tertentu

1

IPAL Kawasan Tertentu